Nyheter

30.10.2018

Aktivisme i vekst

Aktivistiske investorer setter I større grad preg på finansmarkedet også i Europa. Også flere Norske selskaper har opplevd dette tett på de siste årene. Thomas Johansson forvalter aksjefondet Skagen Insight, som beskriver seg selv på følgende måte: Skagen Insight investerer i en bred og aktivt forvaltet portefølje av selskaper knyttet til noen av de mest attraktive aktivistkampanjer i verden. Aktivister ønsker å skape verdier gjennom å forbedre selskaper. SKAGEN Insight «skygger» aktivistene ved å investere i disse selskapene.

I denne artikkelen deler Johansson noen perspektiver rundt fenomenet aktivisme (på Engelsk):
10.01.2018

Tøffere for SMB selskapene med MiFID II

Små og mellomstore børsnoterte selskaper som allerede sliter med lav oppmerksomhet fra kapitalmarkedet kan fort bli blant taperne når MiFID II innføres i EU og EØS området fra 2018.
Last inn flere