NIRF tilbyr et faglig nettverk, og har i dag rundt 80 medlemmer blant børsnoterte selskaper, rådgivere eller tjenesteleverandører. Foreningen arrangerer 2-4 medlemsmøter per år, samt en årlig IR konferanse i samarbeid med Oslo Børs. På våre arrangementer er målet at deltakerne skal få faglig påfyll fra gode foredragsholdere. Like viktig er det at arrangementene skal være en møteplass der medlemmene skal kunne utveksle erfaringer, diskutere faglige problemstillinger og bygge en kontaktflate mot andre som driver med IR i Norge.

Til våre medlemsmøter inviterer styret i NIRF vanligvis eksterne foredragsholdere til å gi oppdateringer og synspunkter på relevante IR-temaer, som for eksempel nye regler, nye trender, «best practice», praktiske utfordringer for en IR medarbeider osv.

I tillegg til medlemsmøtene vil NIRF sende ut et nyhetsbrev jevnlig med relevante tips og innspill fra ulike aktører i og rundt IR-funksjonen.

Medlemsavgiften er 2 000 kroner per år per selskap.

Medlemsoversikt