Nyheter

13.06.2017

Årsmøte i NIRF 19. juni

Vel møtt til årsmøte i NIRF 19. juni 2017 kl 16:00. Sted: Schibsted ASA, Apotekergaten 10, Oslo.

14.05.2017

Gjeldseiere er også investorer

I kjølvannet av restruktureringsbølgen i oljeservicesektoren har interessekonfliktene mellom gjelds- og egenkapitalinvestorene kommet til syne. I Norske Skog har vi nylig blitt minnet om hvor krevende det er å være toppsjef i en slik situasjon. Det er sannelig også et krevende landskap for IR-arbeid.
27.04.2017

Investor Relations Seminar – 14. juni 2017

IR - synlighet både internt og eksternt

NIRF (Norsk Investor Relations Forening) og Oslo Børs har gleden av å invitere ansatte som jobber med IR i børsnoterte selskaper, selskaper som er aktuelle for børsnotering, utstedere av obligasjonslån og rådgivere velkommen til en dag med påfyll av relevante og spennende tema.
Last inn flere