Nyheter

06.09.2023

Børsselskapene nedprioriterer investorrelasjonen – utfordrende kapitalmarkeder krever styrket investordialog

Kombinasjonen av noteringsboomen på Oslo Børs for tre år siden og et kjølnet kapitalmarked gjør selskapenes arbeid med investorrelasjoner krevende. To av tre ledergrupper på børs mangler en dedikert ressurs innen investorrelasjoner og oppfølgingen blir for mange venstrehåndsarbeid.
Av: Mats Samdahl Weltz og Petter Tandberg, seniorrådgivere Salto Advisers, Richard Apeland, rådgiver Salto Advisers
11.03.2020

Coronaviruset påvirker IR-arbeidet

Økt spredning av Coronaviruset og mer inngripende tiltak fra myndigheter og selskaper påvirker IR arbeidet. Selskapene tilpasser seg og IR arbeidet dreies mot færre fysiske møter og mer bruk av teknologi.

Av: Kjetil Ramberg Krøkje (Styremedlem NIRF)
Last inn flere