Aktiviteter

02.06.2021

NIRF digitalt medlemsmøte i samarbeid med Oslo Børs – 2. juni

I samarbeid med Oslo Børs inviterer NIRF til webinar om MAR og digitale generalforsamlinger

Onsdag 2. juni fra kl 09.00 til 10.30

Oslo Børs og Finanstilsynet vil snakke om primærinnsidere og informasjonsplikt etter ikraftsettelsen av MAR.
DNB Bank Verdipapirservice vil også dele erfaringer og fortelle om trender ved avholdelse av digitale generalforsamlinger


Program

09.00 – Velkommen

09.05 – Digitale generalforsamlinger
Freddy Hermansen, Client Manager, DNB Bank Verdipapirservice

09.20 – Primærinnsidere og informasjonsplikt etter ikrafttredelsen av MAR
Geir Ankarstrand, seniorrådgiver, Finanstilsynet
Thomas Borchgrevink, Direktør Markedsovervåkning, Oslo Børs
Pernille Woxen Burum, Advokat, Markedsovervåkning, Oslo Børs

10.30 – Avslutning

KLIKK HER FOR PÅMELDING