Aktiviteter

21.03.2024

NIRF medlemsmøte – Hvordan øke interessen blant privatinvestorer og hvordan håndtere dem?

Kjære NIRF-medlemmer!

 

Vi inviterer til medlemsmøte torsdag 21. mars fra kl. 12:00 til ca 13:30.

Det vil bli mingling og enkel lunsj servering fra kl 11:30.

 

Tema for medlemsmøtet: Hvordan øke interessen blant privatinvestorer og hvordan håndtere dem?

Siden 2018 har antall private investorer på Oslo Børs økt med omtrent 60%, og ved utgangen av 2023 var det nesten 600 000 registrerte privatinvestorer. Tilsammen eier de aksjer og egenkapitalbevis for omtrent 180 milliarder kroner, og forvaltningskapitalen deres har økt med 85% over den samme perioden.

 

Privatinvestorene blir stadig viktigere aktører i kapitalmarkedet og daglig leder i AksjeNorge, Kristin Skaug, presenterer mer detaljer rundt utvikling og trender blant prirvatinvestorer fra deres siste rapport.

 

Presentasjonen etterfølges av en paneldiskusjon med deltagere fra aksje-handelsplatformer, selskaper, samt AksjeNorge der vi belyser hva man kan gjøre for å øke interessen blant privatinvestorer, hvordan man kommuniserer med dem og hva som skiller dem fra institusjonelle investorer. Panelet består av:

  • Kristin Skaug – Daglig leder AksjeNorge
  • Roger Berntsen – Senior analytiker Nordnet
  • Bård Kittelsrud – Leder for online equity trading DNB
  • Lars Valdresbråten – Investor Relations Equinor
  • Jesper Hatletveit – VP Investor Relations Norwegian
  • Bård Stenberg – VP Investor Relations PGS

 

Sted: Finansnæringens Hus, Hansteens gate 2.

Tid: Møtestart 12:00, enkel lunsj servering fra kl 11:30.

 

Klikk HER for å melde deg på innen tirsdag 19. mars 2024.

 

For selskaper som ønsker å melde seg inn i NIRF, se http://www.nirf.no/medlem/

 

NIRF ønsker alle sine medlemmer hjertelig velkommen!