Aktiviteter

21.06.2017

Seminar: Økende krav og investorforventninger til «ikke-finansiell» rapportering

EY inviterer til seminaret Økende krav og investorforventninger til «ikke-finansiell» rapportering i Oslo 21. juni 2017.

I den tredje EY undersøkelsen av det globale investormarkedet dokumenteres økt etterspørsel etter «ikke-finansiell» informasjon. 68% svarte at ikke-finansielle faktorer ofte eller noen ganger har en avgjørende («pivotal») betydning for investeringsbeslutninger. Samtidig mente 78% at selskapene ikke rapporterte tilstrekkelig om risiko knyttet til Environmental, Social og Governance (ESG) faktorer. I Norge reflekteres dette blant annet i at Oslo Børs har lansert egne retningslinjer for rapportering om samfunnsansvar, utviklet i samarbeid med Norsk Forum for bærekraftig og ansvarlig investeringspraksis (NORSIF)

Samtidig er Norske myndigheter i prosess for å implementere et nytt EU direktiv om ikke-finansiell rapportering som i løpet av kort tid vil stille skjerpede krav til rapportering av ikke-finansiell informasjon knyttet til bærekraft, strategi, styring og forretningsmodell.

EY vil nå invitere til frokostseminar som tar for seg nye forventinger og krav til ikke-finansiell rapportering, og hvordan man kan møte etterspørselen på en effektiv og verdiskapende måte. Storebrand og Folketrygdfondet vil fortelle hvilke forventinger og ønsker de har til selskapenes ekstern rapportering, Oslo Børs vil gi innsikt i bakgrunnen for og innholdet i deres retningslinjer, og Posten og EY vil si mer om hvordan man kan gå frem for å møte forventningene.

Foredragsholdere:
Matthew Smith – Leder bærekraftige investeringer, Storebrand AS
Tine Fossland – senioranalytiker for ansvarlige investeringer, Folketrygdfondet
Elisabeth Dyvik – Senior prosjektleder, Oslo Børs
Tina Mari Flem – Informasjonsdirektør, Posten AS
Hanne Thornam – EY (Leder for Climate Change and Sustainability Services i Norge)

Påmeldingsfrist: 16. juni

Gå til EYs nettside for mer informasjon.