Nyheter

06.04.2016

Medlemsmøte: IR-rollen – hvilken plass har du og hvilken plass tar du?

IR-rollen favner om mange oppgaver, og ulike selskaper og IROs kan ha ulike måter å definere rollen og dens plass både internt og eksternt. Hvordan er rollen din definert i ditt selskap – og hvordan organiserer du IR-arbeidet på en effektiv måte? Hvilken rolle spiller du i forhold til styre og ledelse? Hvordan jobber du mot analytikerkorpset for å sikre at din equity story er vel forstått? Og hvordan forløper typisk dine investormøter?

Under møtet hadde vi en paneldiskusjon med utveksling av erfaringer med mål om å få inspirasjon til å IR-rollen enda litt bedre i fremtiden. I panelet satt Rune Helland (Head of Investor Relations, DNB), Birgitte Hjertum (Vice President Strategy, Communications & Investor Relations, Höeg LNG), Tore Østby (Vice President Investor Relations, Norwegian) og Tor Giæver (Head of Investor Relations, Yara).

Møtet fant sted hos Gjensidige Forsikring.