Nyheter

08.06.2016

Nye websider fra NIRF

På de nye websidene vil brukerne finne praktisk informasjon om Norsk Investor Relations Forening (NIRF) og foreningens arrangementer.

Helt nytt er det også at foreningen jevnlig vil publisere artikler med tips til hvordan man kan videreutvikle IR-funksjonen. På lanseringsdatoen 9. juni 2016 er den første artikkelen publisert. Denne gang er det Carl Christian Bachke og Jan Petter Stiff fra Crux Advisers som deler noen betraktninger om at «Tillit er gullstandarden i urolige tider» – hvilket er tett knyttet til temaet for årets IR seminar 9. juni.

Under artikkelen blir det mulighet for å kommentere i et kommentarfelt. På den måten håper foreningen å bidra til nok en kontaktflate hvor medlemmer og andre kan utveksle erfaringer.

Foreningen har også opprettet en LinkedIn-side, hvor aktuell informasjon vil bli publisert. Gå inn på LinkedIn og søk på NIRF for å besøke og følge siden!

Comments are closed.