Aktiviteter

30.09.2016

Ekstraordinært årsmøte i NIRF, fredag 30. september kl 0930 hos Schibsted

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i NIRF fredag 30. september kl 0930 hos Schibsted, Apotekergaten 10, Oslo.

Til behandling foreligger: Valg av nytt styremedlem.

På årsmøtet 29. juni 2016 ble følgende styre valgt:
Janne Flessum, Gjensidige, styreleder
Charlotte Knudsen, Electromagnetic Geoservices
Jo Christian Steigedal, Schibsted
Bård Stenberg, Petroleum Geo-Services
Tore Østby, Norwegian
Ingrid Aarsnes, Kværner

NIRF ønsker å utvide styret med en person og valgkomitéen har innstilt

Elisabet Sandnes, Tomra Systems ASA

som nytt styremedlem.

Styret vil etter valget bestå av syv personer.

 

Oslo, 13. september 2016