Nyheter

11.03.2020

Coronaviruset påvirker IR-arbeidet

Økt spredning av Coronaviruset og mer inngripende tiltak fra myndigheter og selskaper påvirker IR arbeidet. Selskapene tilpasser seg og IR arbeidet dreies mot færre fysiske møter og mer bruk av teknologi.

Av: Kjetil Ramberg Krøkje (Styremedlem NIRF)
30.10.2018

Aktivisme i vekst

Aktivistiske investorer setter I større grad preg på finansmarkedet også i Europa. Også flere Norske selskaper har opplevd dette tett på de siste årene. Thomas Johansson forvalter aksjefondet Skagen Insight, som beskriver seg selv på følgende måte: Skagen Insight investerer i en bred og aktivt forvaltet portefølje av selskaper knyttet til noen av de mest attraktive aktivistkampanjer i verden. Aktivister ønsker å skape verdier gjennom å forbedre selskaper. SKAGEN Insight «skygger» aktivistene ved å investere i disse selskapene.

I denne artikkelen deler Johansson noen perspektiver rundt fenomenet aktivisme (på Engelsk):
Last inn flere