Nyheter

11.03.2020

Coronaviruset påvirker IR-arbeidet

Coronaviruset påvirker IR-arbeidet

Økt spredning av Coronaviruset og mer inngripende tiltak fra myndigheter og selskaper påvirker IR arbeidet. Selskapene tilpasser seg og IR arbeidet dreies mot færre fysiske møter og mer bruk av teknologi.

Av: Kjetil Ramberg Krøkje (Styremedlem NIRF)

 

Antall smittede i Europa øker

Covid-19 og fallende oljepriser gir markedsvolatilitet og urolige investorer og analytikere. Antall smittede stiger stadig og anslag knyttet til dødelighet er fortsatt usikre. Italia er i skrivende stund verst rammet i Europa og det er innført strenge restriksjoner for innbyggerne. Norske myndigheter forbereder seg på at 25 prosent av nordmenn vil bli smittet og anslår at smitten vil vedvare det nærmeste året. Det forventes offentlige tiltak for å stimulere økonomien og for å redusere smitte. I Norge innfører stadig flere selskap begrensninger på reisevirksomhet og det legges også begrensninger på gjennomføring av møter.

 

Ny virkelighet for Investor Relations

Forsikringsselskapet Gjensidige spør sine gjester om de kan bekrefte at de ikke har reist til land myndighetene fraråder å besøke de siste 14 dagene. Reiser for ansatte skal unngås i størst mulig grad og i tillegg er møter med eksternt besøkende redusert til kun det som er strengt nødvendig. Dersom mulig blir fysiske møter erstattet av telefon/videomøter. Ifølge Investor Relations Direktør Mitra Hagen Negård er tiltakene gjennomført for å redusere risikoen for spredning av viruset. «Tiltakene har ført til færre eksterne besøk og en bevisstgjøring internt. Vi var tidlig ute med tiltak og vi følger situasjon fortløpende.»

 

De fleste store selskap har innført reisebegrensninger for sine ansatte til spesifikke lokasjoner og mer generelle restriksjoner som gjør at all ikke-forretningskritisk reiseaktivitet er sterkt begrenset. IR Officer Lars Valdresbråten i Equinor har erfart raske endringer i reiseplaner. «Senest i dag ble et roadshow til kontinental-Europa avlyst. Dette er en helt ny situasjon for oss og for verden omkring oss og vi tilpasser oss løpende».

 

Ifølge Leder Investor Relations Daniel Sundahl i Storebrand har flere planlagte besøk fra investorer i mars blitt avlyst. «Coronaviruset har ført til at flere eksterne investorer har avlyst sine besøk. Det har også ført til et oppsving i bruk av videokonferanser og telefonmøter sammenliknet med tidligere.» Samtidig blir stadig flere eksterne investorkonferanser avlyst. «Foreløpig har en konferanse i Paris og en konferanse i London blitt avlyst. I tillegg skal en finanskonferanse arrangeres ved hjelp av videokonferanse i stedet for fysiske møter. Vi tror vi må være pragmatiske og vi oppfordrer til å lære av hverandre i IR miljøet i tiden fremover.»