Aktiviteter

08.06.2022

Investor Relations seminar 8. juni

NIRF og Oslo Børs har gleden av å invitere alle som jobber med IR og finansiell kommunikasjon i børsnoterte selskaper, selskaper som er aktuelle for børsnotering, utstedere av obligasjonslån og rådgivere velkommen til en dag med påfyll av relevante og spennende tema.

Målet med IR-seminaret er å bidra med ny kunnskap og faglig påfyll i en travel hverdag. Vi er også opptatt av at IR-seminaret skal være en arena for å etablere og videreutvikle et nettverk med andre som jobber med IR i det daglige.

Vi håper å se deg på Bjørvika konferansesenter 8. juni. Denne gangen starter vi med lunsj kl. 11.30. Det faglige programmet vil begynne kl 12.00 og vare til kl 16.00. Vi vil gå videre til et serveringssted i nærheten til en uformell samling for de som har lyst til å fortsette praten med IR kolleger etter seminaret.

Program:

11.30: Lunsj

12:00: Velkommen
Ingrid Aarsnes, styreleder i NIRF og VP IR & ESG i Hexagon Composites

12:05: Makrobildet når vi nærmer oss sommerferien
Olav Chen, leder for allokering og globale renter, Storebrand Asset Management

12:30: Hvordan få oppmerksomhet, og hvordan nå investorer (etter pandemien)?
Hilde Horn Gilen, CFO, Storngpoint ASA
«Hva har Strongpoint gjort for å øke analytiker- og investorinteressen?»

ABG Sundal Collier
«Hvordan få oppmerksomhet og investorinteresse fra en analytikers perspektiv?»

TBD
«Hvordan få oppmerksomhet og interesse fra en forvalters perspektiv?»

Vi avslutter presentasjonene med en paneldiskusjon hvor det også blir anledning til å stille spørsmål til panelet. Paneldiskusjonen ledes av Bård Stenberg som er styremedlem i NIRF og VP IR & Corporate Communication, PGS

13:30: Pause

13:50: ESG – Hva bør selskapene legge vekt på og hva forventer investorene?
Anne Kvam, Director, Position Green Group
Annie Bersagel, Porteføljeforvalter ESG, Folketrygdfondet
Jeanette Bergan, Bærekraftsdirektør, Aker Horizons

Våre foredragsholdere vil fortelle om hvordan vi kan/bør forholde oss til EUs taksonomi, dele erfaringer om egen rapportering og avklare forventninger for en investors ståsted.

14:50: Pause

15:10: Lover, regler og forpliktelser for børsnoterte selskaper – en oppdatering
Thomas Borchgrevink, Seksjon Markedsadferd, Finanstilsynet

  • MAR – om selskapenes etterlevelse og hvordan Finanstilsynet vil følge opp dette
  • Primærinnsideres meldeplikt
  • Regelverksutvikling – hva kan vi forvente

Per Gunnar Ølstad, Senior kursnoteringsleder, Oslo Børs

  • MAR – hvilke spørsmål får vi oftest og hva er svarene på disse?
  • Notifikasjonene og hvordan disse skal brukes
  • Noen observasjoner fra Oslo Børs etter høyesterettsdommen som berører definisjonen av innsideinformasjon

16:00: Passer det med en sosial avslutning på dagen sammen med IR-kolleger?
Vi går til et hyggelig sted i Bjørvika for en sosial avslutning på arrangementet, og velger sted etter interesse for å delta.

Sted:
Bjørvika konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6A, 0191 Oslo

Pris:
Medlemmer av NIRF: kr 1.500,-
Ikke-medlem: kr 2.500,-

Registrer deg her for å delta Registrering