Aktiviteter

23.05.2017

Medlemsmøte 23. mai – Gjelds-/obligasjons-IR: Forskjeller og likheter mellom aksje IR?

Vi inviterer til medlemsmøte tirsdag 23. mai 2017

Møtet finner sted hos Gjensidige, Schweigaardsgate 21, Oslo kl 13.00 – ca 14.30.

 

På programmet denne dagen:

 

Gjelds-/obligasjons-IR: Forskjeller og likheter mellom aksje IR?

For å belyse temaet og fortelle om hvordan de jobber, samt dele erfaringer og bidra i diskusjonen kommer:

  • Jonas Gamre, VP Investor Relations i Aker BP som har både noterte aksjer og obligasjoner
  • Stephan Skaane, Funding Manager i Statkraft som har noterte obligasjoner
  • Anne Schult Ulriksen, Global Head of Credit Research i Nordea som har ti års erfaring som analytiker, først på aksjesiden og deretter på kreditt