Aktiviteter

23.11.2022

NIRF medlemsmøte – Beste praksis for IR-arbeid sett fra forvalter- og analytikersiden.

Kjære NIRF-medlemmer!

Vi inviterer til høstens medlemsmøte onsdag 23. november kl. 09:00 til ca 10:00.

Møtet avholdes fysisk

Mingling og servering av lett frokost fra kl 08:30.

 

Beste praksis for IR-arbeid sett fra forvalter- og analytikersiden, samt erfaringsdeling fra AF Gruppen og DNB som var årets vinnere av Stockman-prisen.

Vi får med oss senior porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen som forvalter norske aksjer hos Storebrand. Han har jobbet i Storebrand siden 1998 og vært engasjert i Eierforum og Norsk Utvalg for Eierstyring og selskapsledelse (NUES) i en årrekke. Thrane Nielsen vil fra en forvalters perspektiv belyse beste praksis for investorkontakter og god investorkommunikasjon.

Fra analysesiden vi Håkon Astrup i DNB Markets som nylig ble kåret til beste bankanalytiker av Kapital, dele sine tanker om hva sell-side ser på som beste praksis for godt IR-arbeid og hva han som analytiker ønsker seg fra IR.

Stockman-prisen har over tretti år blitt delt ut til det børsnoterte selskapet i Norge som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljøer og aksjonærer, og som utgir de beste års- og delårsrapportene basert på beste finansanalytiske prinsipper.

Årets vinnere, Anny Øen fra AF Gruppen (små og mellomstore selskaper) og Rune Helland fra DNB (åpen klasse og beste IR-team) vil dele erfaringer og refleksjoner fra sitt IR-arbeid som ledet frem til å vinne Stockman-prisen i sine klasser. Etter innledende presentasjoner, vil det bli diskusjon og mulighet til å stille spørsmål.

Styret i NIRF ser frem til å se mange av våre medlemmer for erfaringsdeling og gode diskusjoner.

Sted: Finansnæringens Hus, Hansteens gate 2, 0253 Oslo

Klikk her for å melde deg på innen 21. november 2022.

NIRF ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!