Nyheter

26.01.2016

Medlemsmøte: Best practice – Environmental, social and governance

Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling kommer stadig høyere opp på agendaen hos investorer og analytikere når de gjør sine investeringsvalg eller gir sine investeringsråd. Begreper som ESG, CSR og SRI er etter hvert noe de fleste IROs og CFOs kjenner godt, men mange er fortsatt på søken etter hvordan temaene kan forankres og dokumenteres i egen organisasjon og hvordan man bør rapportere på dette eksternt.

Vi hadde besøk av Jeanett Bergan, Head of Responsible Investments i KLP, som belyste hvordan KLP som stor investor identifiserer og vektlegger ESG, CSR og SRI i sine investeringsanalyser og -beslutninger. Ellen Behrens, VP Corporate Responsibility i Orkla, fortalte om hvordan Orkla har forankret spørsmålene internt og hvordan det arbeides med dokumentasjon og rapportering knyttet til dette slik at selskapet fremstår som en attraktiv investeringskandidat for den fremvoksende gruppen av ESG-investorer.

Møtet fant sted i PGS’ lokaler på Lysaker i Oslo.