Aktiviteter

06.01.2023

NIRF medlemsmøte – Globale energimarkeder i en urolig verden og Årsrapport 2022

NIRF medlemsmøte fredag 6. januar 2023 – Avholdes fysisk med mulighet for digital deltagelse

registreringslink for deltakelse på Teams

Kjære NIRF-medlemmer!

Vi inviterer til årets første medlemsmøte fredag 6. januar fra kl. 12:00 til ca 13:15.

Det vil bli mingling og lett servering fra kl 11:30.

Etterdønningene fra pandemien preger fortsatt markedene og inflasjon og renter er på vei opp. Verden er på vei inn en periode med vesentlig økt geopolitisk spenning. Russlands invasjon av Ukraina vil ha vidtrekkende humanitære, politiske og økonomiske konsekvenser og stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina blir tydeligere. Disse forholdene vil påvirke alle børsnoterte selskap i året som kommer.

Med dette bakteppet har NIRF gleden av å invitere til medlemsmøte med Senior Vice President and Chief Economist i Equinor, Head of Global External Analysis Eirik Wærness. Wærness har bred erfaring som leder og styremedlem fra offentlige myndigheter, internasjonale organisasjoner, akademia og privat sektor. Han vil snakke om hvordan de globale energimarkedene påvirkes av en urolig verden. Det åpnes for å stille spørsmål etter innlegget.

12:00 – 12:40 GLOBALE ENERGIMARKEDER I EN UROLIG VERDEN –

EIRIK WÆRNESS, EQUINOR


Årsrapporten står for døren og PWC ved Partner Thomas Steffensen kommer for å fortelle om hva selskaper må huske på og hva de bør huske på når årsrapporten for 2022 forberedes. Steffensen er statsautorisert revisor fra Handelshøyskolen BI og har lang erfaring med ekstern revisjon av finansiell- og ikke finansiell rapportering for børsnoterte virksomheter, spesielt innenfor finansiell sektor.

12:40 – 13:00 ÅRSRAPPORT 2022, DETTE MÅ DU HUSKE PÅ –

THOMAS STEFFENSEN, PWC

Vi håper du ikke går glipp av muligheten for å høste erfaring fra andre selskap og bli kjent med andre som arbeider med investor relations og tilgrensende fagfelt. Styret i NIRF gleder seg til å se kolleger fra andre selskap både fysisk og digitalt.

Styret ønsker alle medlemmer en god jul og godt nytt år.

 

Sted: Høyres Hus, Stortingsgata 20.

Tid: Møtestart 12:00, Lett servering og mingling fra kl 11:30

Klikk HER for å melde deg på innen onsdag 4. januar 2023.

For selskaper som ønsker å melde seg inn i NIRF, se http://www.nirf.no/medlem/

NIRF ønsker alle sine medlemmer hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen, NIRF